SEMINÁŘE

Jednodenní seminář nejen o prevenci, ale i rozšířených znalostech, které mohou někdy našemu čtyřnohému příteli zachránit i život.

Vzhledem k tomu, že vzdělání není nikdy dost, přichystali jsme pro Vás jednodenní seminář zakončený osvědčením o absolvování.

Termíny: 27.11.2022 nebo 3.12.2022

Místo konání: ČZU v Praze

Cena 1900Kč vč. DPH

Jednodenní „profesní školení“ přizpůsobené organizacím, jejichž pracovníci přicházejí při výkonu povolání do styku se psy např. pro pracovníky z oblasti rozvodů energie/plynu nebo vodovodů a kanalizací, kteří provádějí „odečty“ měřidel spotřeby koncových odběratelů.

Seminář je možné uzpůsobit i pro děti a studenty škol nebo skupiny z veřejnosti.

Termíny i místa konání dle individuální poptávky.

Cena od 25 000 Kč bez DPH

Podmínky

Max.počet účastníků  – dle kapacity přednáškové místnosti (cca 15-25)

Hygienická opatření v souvislosti s pandemií se řídí dle aktuálního vládního nařízení.

„Poučné, inspirativní, profesionální přístup lektora, líbilo se mi provedení výuky.“

Jakub Jirásek

CEZ distribuce

„Výborná komunikace mezi účastníky a lektorem. Při práci občas narazím na psa a nyní mám návod, jak se chovat.“

Jana Raková

„Příjemné vystupování. Nebyl důvod se obávat nedostatečného výkladu k probíranému tématu. Témata byla opravdu ze života a použiji je.“

Petr Svoboda