FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Součástí každé přihlášky je vyplněný registrační formulář a lékařské potvrzení. Bez těchto dokumentů není přihláška úplná a tedy není platná.

Vyplněnou přihlášku včetně lékařského potvrzení (je-li vyžadováno) a registračního formuláře zašlete e-mailem na tereza.svobodova@svopap.cz nebo svopap@svopap.cz.

Přihláška ke zkoušce z PROFESNÍ KVALIFIKACE

Lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty

Dokládejte jako nedílnou součást každé přihlášky.

Registrační formulář

Dokládejte jako nedílnou součást každé přihlášky.