SETKÁNÍ S NEZNÁMÝM PSEM

Jednodenní seminář Setkání s neznámým psem, je možné zahrnout jako „profesní školení“ a přizpůsobit organizacím, jejichž pracovníci přicházejí při výkonu povolání do styku se psy např. pro pracovníky z oblasti rozvodů energie/plynu nebo vodovodů a kanalizací, kteří provádějí „odečty“ měřidel spotřeby koncových odběratelů.

Seminář je možné uzpůsobit i pro děti a studenty škol nebo skupiny z veřejnosti.

Výuka

1. Teoretická část

– Právní základy vstupu do objektů, při kterém hrozí setkáním s neznámým psem

– Chování psů, etologie psovitých šelem, rozbor krizových situací a jejich řešení

2. Praktická část

– Ukázky se psem

– Nácvik řešení krizových situací v praxi.

Přednášející jsou lektoři s bohatou zkušeností v chovu a výcviku psů a dlouholetou lektorskou praxí. 

 

Místo konání

Seminář lze po domluvě uspořádat kdekoli v ČR. Pro jednu organizaci i na více místech, která budou vyhovovat.

Termíny

Domlouváme individuálně dle požadavků zadavatele.

Cena

Základní cena 25 000 Kč bez DPH/seminář

hlidaci_pes.jpg

Podmínky

Max.počet účastníků  – dle kapacity přednáškové místnosti (cca 15-25)

Hygienická opatření v souvislosti s pandemií se řídí dle aktuálního vládního nařízení.

„Poučné, inspirativní, profesionální přístup lektora, líbilo se mi provedení výuky.“

Jakub Jirásek

CEZ distribuce

„Výborná komunikace mezi účastníky a lektorem. Při práci občas narazím na psa a nyní mám návod, jak se chovat.“

Jana Raková

„Příjemné vystupování. Nebyl důvod se obávat nedostatečného výkladu k probíranému tématu. Témata byla opravdu ze života a použiji je.“

Petr Svoboda