OŠETŘOVATEL ZVÍŘAT PRO ZÁJMOVÉ CHOVY

Kurz pro přípravu účastníků na zkoušku z profesní kvalifikace (dále jen PK) Ošetřovatel/ošetřovatelka a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: 41-078-H)

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat informace týkající se chovu zvířat v zájmových chovech a osvojit si jak základy manipulace se zvířaty obecně, tak základy manipulace s nemocnými zvířaty a s péčí o ně. Absolventi se seznámí s profilovými pracemi personálu v zařízeních určených pro držení zvířat (např. útulky), v nemocnicích a ošetřovnách pro zvířata. Absolvent kurzu je seznámen s bezpečnostními, hygienickými a etickými zásadami práce se zvířaty, zásadami první pomoci jak poraněnému zvířeti, tak člověku.

Výuka

  • probíhá prezenčně, ale bude-li to z důvodu pandemických opatření nezbytné, může proběhnout i online.
  • vychází z kvalifikačního standardu PK
  • je koncipována jako víkendové studium -pátek, sobota, neděle- ve stanovených intervalech přibližně 1× za měsíc převážně v prostorách FAPPZ ČZU v Praze – Suchdole.
  • délka celého kurzu je cca 3-4 měsíce (3 víkendové bloky + zkouška)

Na kurz může navazovat praktická nástavba, věnovaná základům manipulace se zvířaty obecně a základům manipulace s nemocnými zvířaty a péče o ně je prováděna přímo na veterinární ošetřovně Veterinární kliniky Poděbradská v Praze – Hloubětíně. Na začátku kurzu budou vypsány termíny (mezidobí od zahájení kurzu do zkoušky), převážně v pracovních dnech. Je třeba počítat min. s 6 dny pro absolvování praxe.

Cena

v přípravě

Termín

Kurz je aktuálně v přípravě. Předpokládáme zahájení nejdříve na jaře 2022. Konkrétní termín prozatím nebyl určen.

Zkouška

Závěrečná zkouška kurzu je zároveň zkouškou z PK.

Po skončení kurzu obdrží účastníci, při splnění min.80% docházky, potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

 

Podmínky

  1. účastník musí být starší 18let
  2. pro odbornou praxi mít k dispozici vlastního psa
  3. doložení lékařského potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty
  4. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz přihláška)
  5. čestné prohlášení o splnění hygienických podmínek v souladu s aktuálním vládním nařízením (viz přihláška)
  6. Uchazeč při podání přihlášky zvolí PK, ke které bude po absolvování kurzu skládat závěrečnou zkoušku. K další zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.