SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2021

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapFORMULÁŘE A DOKUMENTY


Formuláře je možné po jejich uložení a separátním otevření vyplnit v počítači a vytisknout (vyplnění nefunguje při prohlížení v internetovém prohlížeči).


PDF dokument    ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI (jen pro evidované na úřadě práce)

PDF dokument    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO KURZY/SEMINÁŘE

PDF dokument    lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty – formulář ke stažení

PDF dokument    Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení

PDF dokument    harmonogram kurzů a seminářůInformace: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)