SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2021

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapVÍCEDENNÍ SEMINÁŘE

PRAKTICKÉ VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE

 

Kurz pro získání osvědčení
o způsobilosti pro řidiče
a průvodce silničních vozidel


odborný vzdělávací kurz akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR

 

Nový dvoudenní kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 

Výuka je rozdělena do praktické a teoretické části. Termíny jsou stanovovány zpravidla na neděli + pondělí, kdy praktická výuka probíhá v neděli a teoretická výuka se závěrečnou zkouškou v pondělí.

 

Náplň kurzu je sestavena dle § 26a odst. 3 písm. f) zákona na ochranu zvířat a podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.

 

Místo pro výuku je zajištěno v učebnách FAPPZ ČZU budova B a Demonstrační a pokusné stáji ČZU.

 

Podmínkou pro přijetí je věk min. 18 let, zaslání závazné přihlášky a kopie dokladu o zaplacení kurzovného. Kurz je určen široké veřejnosti s již základním vzděláním.

 

Závěrečná zkouška je plánována po výuce v odpoledních hodinách formou písemného testu před odbornou komisí a je možné k ní přistoupit pouze po absolvování kurzu.

 

Po úspěšném dokončení a složení zkoušky absolvent získá osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel


Cena dvoudenního kurzu včetně učebních materiálů a praxe: 2450 Kč, pro studenty a absolventy SVOPAP 1500 Kč.

 

Maximální kapacita: 20 osob.

 

Zahájení semináře dle harmonogramu.

 

Další informace o ubytování, příjezdu, místě srazu atd. podáme zájemcům písemně po přihlášení.

 

Vyřizuje: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)

 

 

Základy všestranného výcviku psa


Nový praktický seminář pro psovody s mladými a mírně pokročilými psy. Výcvik je zaměřen na základy socializace, výchovy a všestranného výcviku, (základy pachových prací, poslušnosti a obranné práce) s případným řešením problémového chování psa. Kurz je vhodný pro psovody, kteří připravují psy na zkoušky, nebo chtějí mít vychovaného a dobře socializovaného psa. Věk zvířete od 6 do 18 měsíců (případně dle dohody).

 

Program semináře:

  • teoretické základy výchovy a výcviku
  • socializace štěňat a mladých psů
  • nácvik pachových prací (podle zájmu)
  • nácvik poslušností hravou formou
  • nácvik obranných prací

Místo konání: areál ZKO Česká Kubice u Domažlic (Plzeňský kraj).

Cena semináře: 3900 Kč, pro absolventy SVOPAP 3500 Kč

 

Maximální kapacita: 10 osob.

 

Vedení a organizace semináře:
Ing. Roman Končel; Bohumír Ouřada; Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.

 

Zahájení semináře dle harmonogramu.

 

Další informace o ubytování, příjezdu, místě srazu atd. podáme zájemcům písemně po přihlášení.

 

Vyřizuje: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)

 

 

Praktický výcvik záchranářského psa


Nový praktický seminář pro psovody se psy specializovaný na plošné vyhledávání osob v terénu. Plošné vyhledávání bude probíhat v lesním masívu Českého lesa a v objektech bývalých rot Pohraniční stráže. Kurz je vhodný pro psovody, kteří připravují svoje psy na zkoušky záchranářských psů – specializace plošné vyhledávání, případně na Atest MV ČR v plošném vyhledávání osob. Souběžně je možná i účast mladých psů, kteří mohou získat první zkušenosti s tímto typem výcviku.

 

Program semináře:

  • teoretické základy plošného vyhledávání pohřešovaných osob
  • taktika a nácvik práce psovoda a psa v terénu
  • označování nalezeného subjektu (osoby, skupiny osob)
  • pohyb v budovách prověřovaných v rámci plošného vyhledávání

Místo konání: areál ZKO Česká Kubice u Domažlic (Plzeňský kraj).

Cena semináře: 4900 Kč, pro absolventy SVOPAP 4500 Kč

 

Maximální kapacita: 10 osob.

 

Vedení a organizace semináře:
Ing. Roman Končel; Bohumír Ouřada; Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.

 

Další informace o ubytování, příjezdu, místě srazu atd. podáme zájemcům písemně po přihlášení.

 

 

Vyřizuje: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)

 


PDF dokument    harmonogram kurzů a seminářů ke stažení

PDF dokument    přihláška na semináře/kurzy ke stažení