SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2021

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapJEDNODENNÍ SEMINÁŘE

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE formou přednášky s teoretickou i praktickou (ukázkovou) částí

 

Setkání s neznámým psem


Jednodenní seminář Setkání s neznámým psem je možno zahrnout jako „profesní školení“ a přizpůsobit organizacím, jejichž pracovníci přicházejí při výkonu povolání do styku se psy – např. pro pracovníky z oblasti rozvodů energie/plynu nebo vodovodů a kanalizací, kteří provádějí „odečty“ měřidel spotřeby koncových odběratelů.

Seminář je možné uzpůsobit i pro děti a studenty škol.

 

Základní téma semináře:


1. Teoretická část:

  • Právní základy vstupu do objektů, při kterém hrozí setkáním s neznámým psem.
  • Chování psů, etologie psovitých šelem, rozbor krizových situací a jejich řešení.

2. Ukázky se psem.


3. Nácvik řešení krizových situací v praxi.

Přednášející jsou lektoři s bohatou zkušeností s chovem a výcvikem psů a dlouholetou lektorskou praxí. Seminář lze po domluvě uspořádat kdekoli v ČR. Pro jednu organizaci i ve více místech, která budou vyhovovat.

 
DŘÍVE POŘÁDANÉ SEMINÁŘE

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE formou přednášky s teoretickou i praktickou (ukázkovou) částí

 

Masáže koní

  • ve spolupráci s Bc. Dominikou Kellerovou

 

Masáže psů I a II

  • ve spolupráci s Bc. Kateřinou Plačkovou (certifikovaná fyzioterapeutka zvířat z centra fyzioterapie zvířat PhysioDOG v Ruzyni)

 

Trénink zvířat

„pozitivním posilováním“ a jeho možnosti v chovatelské praxi

 

Foto seminář v ZOO Plzeň

  • ve spolupráci s Jaroslavem Vogeltanzem


 


 

 

 

Vyřizuje: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)

 


PDF dokument    harmonogram kurzů a seminářů ke stažení

PDF dokument    přihláška na semináře/kurzy ke stažení