SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2019

• POZOR! V roce 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapCHOVATEL ZVÍŘAT V ZOO
kurz je vyřazen z režimu rekvalifikace!

REKVALIFIKAČNÍ KURZ BYL AKREDITOVANÝ POD NÁZVEM:
CHOVATEL ZVÍŘAT SE ZAMĚŘENÍM NA PÉČI V ZOOPRODEJNÁCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH

Kurz je určen především pro budoucí i začínající zaměstnance zoologických zahrad, záchranných stanic a podobných zařízení, teraristy, akvaristy, vedoucí chovatelských kroužků, eventuálně pro ty, kteří si chtějí rozšířit, doplnit nebo upevnit své znalosti a dovednosti v oblasti ošetřování zvířat chovaných v lidské péči.

Výuka (200 hodin teorie) je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech (přibližně 1× za měsíc – celkem 7 bloků) formou přednášek a praktických cvičení s intenzivními 2 týdny praxe. Plánované prostory pro výuku jsou na FAPPZ ČZU v Praze, v ZOO Praha, ZOO Dvůr Králové, ZOO Ostrava, ZOO Olomouc, ZOO Hluboká, ZOO Ústí n. L. a ZOO Plzeň (změna vyhrazena). Praxe a exkurze probíhají v zúčastněných zoologických zahradách.

Termíny na praxi se upřesňují se všemi účastníky v průběhu prvních výukových bloků.

 

Náplní je vedle obecných předmětů (biologické základy chovu zvířat, základy parazitologie a mikroklima stájí, obecné zootechniky a genetiky, etiky chovu zvířat a tvorba expozice, etologie, výživy a krmení zvířat a veterinární péče) kladen důraz na navazující výuku speciálních chovů (chov primátů, šelem, kopytníků, ptactva, drobných savců, akvaristika, teraristika a chov bezobratlých).

Zahájení nových běhů tohoto kurzu je zpravidla na jaře (březen–květen) daného roku. Celý vzdělávací program vychází na 8–10 měsíců. Podmínkou pro přijetí je zaslání závazné přihlášky, kopie dokladu o zaplacení kurzovného + lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty.

Závěrečná zkouška je formou písemného testu a ústního zkoušení před odbornou komisí.

Po úspěšném dokončení a složení závěrečné zkoušky získává absolvent osvědčení s celostátní platností.

Naše kurzy jsou koncipovány pro malé skupiny, max. pro 22 účastníků, ale pro otevření předpokládá min. 12 účastníků.


Informace: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)PDF dokument    přihláška ke stažení

PDF dokument    lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty – formulář ke stažení» Rekvalifikační kurzy

» Profesní kvalifikace

» Semináře