SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2019

• POZOR! V roce 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapOŠETŘOVATEL ZVÍŘAT
ZÁJMOVÝCH CHOVŮ
naposledy v režimu rekvalifikace!

REKVALIFIKAČNÍ KURZ AKREDITOVANÝ POD NÁZVEM:
CHOVATEL ZVÍŘAT SE ZAMĚŘENÍM NA PÉČI V ZOOPRODEJNÁCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH

Kurz Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat informace týkající se chovu zvířat v zájmových chovech a osvojit si jak základy manipulace se zvířaty obecně, tak základy manipulace s nemocnými zvířaty a s péčí o ně. Absolventi se seznámí s profilovými pracemi personálu v zařízeních určených pro držení zvířat (např. útulky), v nemocnicích a ošetřovnách pro zvířata. Absolvent kurzu je seznámen s bezpečnostními, hygienickými a etickými zásadami práce se zvířaty, zásadami první pomoci jak poraněnému zvířeti, tak člověku.

Výuka teoretických předmětů je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech (celkem 3 bloky) v prostorách FAPPZ ČZU v Praze-Suchdole, Veterinární klinice Poděbradská a dalších schválených místech. Praktická výuka probíhá na Veterinární klinice Poděbradská v Praze-Hloubětíně. Klinika má třísměnný provoz (ranní, odpolední, noční) včetně sobot a nedělí. Na začátku kurzu budou vypsány termíny (mezidobí od zahájení kurzu do zkoušky), převážně v pracovních dnech. Je třeba počítat min. s 6 dny pro absolvování praxe. Délka celého kurzu je cca 3 měsíce.

Náplní je vedle teoretické přípravy (základy anatomie, fyziologie, ošetření vybraných zvířat, výživa a krmení, etologie a etika chovu zvířat, chov psů atd.) i praktická část věnovaná základům manipulace se zvířaty obecně a základům manipulace s nemocnými zvířaty a péče o ně, prováděná přímo na veterinární ošetřovně.

Závěrečná zkouška probíhá formou písemného testu a ústního zkoušení před odbornou komisí.

Po úspěšném dokončení a složení zkoušky absolvent získá osvědčení s celostátní platností.

Cena celého kurzu je 15 900 Kč.

Zahájení kurzu je naplánováno na 18. 10. 2019 (uzávěrka přihlášek je 4. 10. 2019).


PDF dokument    přihláška ke stažení

PDF dokument    lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty – formulář ke stažení» Rekvalifikační kurzy

» Profesní kvalifikace

» Semináře