SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2019

• POZOR! V roce 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapCHOV A VÝCVIK PSŮ
naposledy v režimu rekvalifikace!

REKVALIFIKAČNÍ KURZ AKREDITOVANÝ POD NÁZVEM: CHOV A VÝCVIK PSŮ

Kurz Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat hlubší znalosti a vědomosti v oblasti chovu psů, osvojit si manipulaci se psy a jejich výcvik. Absolventi se mohou uplatnit jako majitelé či zaměstnanci poradenských a školicích středisek v oblasti kynologie, uplatnění je též v psích hotelech, školách či útulcích.

Výuka teoretických předmětů je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech přibližně 1× za měsíc (celkem 3 bloky teoretické výuky) v prostorách FAPPZ ČZU v Praze-Suchdole. Praktická část věnovaná základům výcviku a manipulaci se psy (50 hodin, min. 5 dní) proběhne pod vedením Stanislava Novotného ze Psí školy PSOLA v Liberci v určených pracovních dnech (středa až neděle) – termín bude stanoven. Délka celého kurzu je cca 3 měsíce.

PSOLA, Psí škola Liberec

Náplní je vedle teoretické přípravy (anatomie a fyziologie psa, reprodukce, výživa a krmení, parazitologie, veterinářství, etologie a etika chovu atd.) i praktická část věnovaná vlastní manipulaci se psem a jeho výcviku a absolvování praktické zkoušky (ovladatelnost psa na vodítku, přivolání a odložení psa).

Zahájení dalších běhů tohoto kurzu je zpravidla na podzim a na jaře daného roku. Naše kurzy jsou koncipovány pro malé skupiny, v tomto případě max. pro 6–10 účastníků. Podmínkou pro přijetí je zaslání závazné přihlášky, kopie dokladu o zaplacení kurzovného + lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty.

Závěrečná zkouška je formou písemného testu a ústního zkoušení před odbornou komisí.

Po úspěšném dokončení a složení závěrečné zkoušky absolvent získá osvědčení s celostátní platností.

Cena celého kurzu je 15 700 Kč včetně učebních materiálů. Celý vzdělávací program je určen zájemcům ze široké veřejnosti.

Zahájení kurzu je naplánováno na 18. 10. 2019 (uzávěrka přihlášek je 4. 10. 2019).


Vyřizuje: Tereza Pádecká (721 854 189, svopap@svopap.cz)PDF dokument    přihláška ke stažení

PDF dokument    lékařské potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty – formulář ke stažení» Rekvalifikační kurzy

» Profesní kvalifikace

» Semináře