SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

PODZIM 2019

• POZOR! V roce 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapHRABÁČ (Orycteropus afer)


Pro mnoho lidí byl hrabáč donedávna zvířetem neznámým, kterého jen málokdo dokázal správně zařadit. Díky jejich dlouholetému chovu v pražské ZOO a rozsáhlé osvětě se však dostává stále více do povědomí veřejnosti. Na podporu této osvěty si zvolila společnost SVOPAP, při svém založení v roce 2000, hrabáče do svého loga.

Hrabáč je vývojově blíže spíše kopytníkům, ale pro svou výjimečnost je řazen do samostatného řádu hrabáčů (Tubulidentata), jehož jsou jediným zástupcem.

hrabáč kapský

Domovem hrabáče je jižní a střední Afrika, kde žije nočním životem. Vyhrabává si hluboké, složité nory a živí se výhradně termity. Před nepřáteli se umí bleskově zahrabat.


V ZOO je kvůli vysokým nárokům chován relativně vzácně. Pražská ZOO přivezla první hrabáče v roce 1979 a od té doby je úspěšně chová a rozmnožuje.