SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2021

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapOHLASY NA KURZY A SEMINÁŘE


SEMINÁŘ „SETKÁNÍ S NEZNÁMÝM PSEM“

V období 11. až 21. září 2015 uspořádali lektoři společnosti SVOPAP, s. r. o., pět seminářů s názvem „Setkání s neznámým psem“ pro společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Seminář „Setkání s neznámým psem“

Semináře se uskutečnily v Nýřanech u Plzně, Ústí nad Labem, Studénce u Ostravy, Smiřicích u Hradce Králové a Liberci. Lektory těchto seminářů byli Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Ing. Roman Končel, Stanislav Novotný a Bohumír Ouřada.

 

Jednodenní semináře byly zaměřeny na reakce a chování terénních pracovníků při setkání s neznámým psem a byly rozděleny na teoretickou část, ve které byli pracovníci seznámeni se zákonnými podmínkami při vstupu na pozemek a chováním psů. Teoretická přednáška byla doplněna mnoha videozáznamy a příklady z praxe. Dále následovala část praktická, v rámci které byla začleněna ukázka kousání psů a reakce osob v krizových situacích při napadení psem a řešení praktických příkladů chování v krizových situacích jednotlivými pracovníky organizace.

 

Akce se setkala s velkým ohlasem ze strany pracovníků ČEZ Distribuční služby, s. r. o., což se odrazilo i v hodnocení akce jednotlivými pracovníky v dotazníku po ukončení semináře.

 

 

Reakce účastníků kurzu na kvalitu semináře v závěrečném dotazníku:

 

Plzeň–Nýřany: „Spousta nových informací“.

 

Ústí nad Labem – Střekov: „Poučné, inspirativní, profesionální přístup lektora, líbilo se mi provedení výuky.“

 

Ostrava–Studénka: „Příjemné vystupování. Nebyl důvod se obávat nedostatečného výkladu k probíranému tématu. Témata byla opravdu ze života a použiji je.“

 

Hradec Králové – Smiřice: „Výborná komunikace mezi účastníky a lektorem. Při práci občas narazím na psa a nyní mám návod, jak se chovat.“

 

Liberec: „Lektor ví, o čem mluví, má velké zkušenosti s výcvikem psa. Školení bylo v příjemném prostředí s možností si vyzkoušet chování psa.“

 

 


kurz STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ, říjen 2013 – leden 2014

ZVLÁDLI JSME TO SPOLEČNĚ

Není pochyby o tom, že když se sejde kvalitní skupina lidí, výsledek může být přímo vynikající. Účastníci kurzu Stříhání a úprava psů říjen 2013 – leden 2014 jsou toho skvělým důkazem.
Kaylee

V rámci praxe, kterou kurzisté vykonávali v psím salonu „Eliška“, došlo i na stříhání fenky retrívra – Kaylee. Každý při úpravě přidal ruku k dílu. Někteří koupali, jiní fénovali a další stříhali, přičemž u retrieverů se jedná o poměrně detailní střihačskou práci bez použití strojku. Tato práce je časově náročnější, nicméně u retrívrů nejefektivnější.

Perfektní týmová práce přinesla své zlaté ovoce v podobě vítězství na psí výstavě v Polsku, kde se Kaylee umístila na prvním místě s titulem CWC a získala i titul druhá nejhezčí fena výstavy. Takovýto výsledek je ukázkou bezvadné práce tohoto skvělého ročníku. Nutno však Kayleence přiznat eleganci, s jakou se nechala vystavit svojí majitelkou.

Je naprosto evidentní, že správná a promyšlená úprava psa hraje ve vystavování velikou, možná až dominantní roli. Pokud se správně vyzdvihnou přednosti psa a zároveň skryjí jeho nedostatky, velmi výrazně se zvyšuje šance psa na úspěch. Radost ze zasloužené výhry je skvělou odměnou a projevem uznání pro všechny střihačské pomocníky.

Za tuto dobře odvedenou práci a zábavu při ní děkujeme nejen účastníkům kurzu, ale i jeho organizátorům!