SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

JARO 2021

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapDoc. Ing. Lukáš JEBAVÝ, CSc. (†2015)

NAŠI LEKTOŘI
Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.
Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.

 

Je nám smutnou povinností sdělit všem kolegům a studentům, že doc. Lukáš Jebavý zemřel náhle 3. srpna 2015.

Doc. Jebavý se zabýval biologií, chovem a welfare exotických a laboratorních zvířat, zejména rozmnožováním, biologií a zoohygienou opic, myší, potkanů, morčat, králíků, psů, experimenty se zvířaty v oblasti farmakologie a toxikologie.

Byl odborníkem ve sféře ochrany zvířat proti týrání a alternativních metod testování. Dalším polem jeho působnosti byla etologie, zvláště chování primátů (etologie primátů v lidské péči, zejména vztah reprodukce a chování, vliv struktury prostředí na chování) a reprodukce a postnatální růst primátů – analýza různých reprodukčních parametrů, postnatální růst a vývoj hlavně makaků a gibonů.

Byl členem Evropského výboru FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) za Českou republiku, výboru Evropské federace primatologů, předsedou Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech ČR, členem České a slovenské etologické společnosti (dvě volební období člen výboru), České zoologické společnosti, České antropologické společnosti a České ornitologické společnosti.