SVOPAP vzdělávací centrum, rekvalifikace v oblasti chovatelství zvířat

Svopap vzdělávací centrum

PODZIM 2019

• POZOR! V roce 2019 jsou kurzy "Ošetřovatel zvířat zájmových chovů" a "Chov a výcvik psů" pořádány naposledy jako rekvalifikační kurzy.

VĚNUJTE REKVALIFIKACI
Pokud chcete skutečně originální dárek, můžete někomu věnovat rozšíření dovedností nebo přímo rekvalifikaci! Objednávky na dárkový poukaz na kurz nebo seminář přijímá
Tereza Pádecká,
telefon: 721 854 189,
tereza.svobodova@svopap.cz

NOVÉ SEMINÁŘE A KURZY V NABÍDCE!
 Zavádíme dvoudenní Kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel.

 Nově nabízíme jednodenní semináře Foto seminář v ZOO Plzeň a Masáže koní.

 Rozšiřujeme nabídku jednodenních seminářů o Setkání s neznámým psem, který je možno zahrnout jako „profesní školení“.

 Na semináře Masáže psů navazuje nástavbový seminář Masáže psů II.

• NOVĚ jsme zařadili do nabídky VÍCEDENNÍ SEMINÁŘE, a to 4denní seminář Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů.

 Dalšími vícedenními semináři v naší nabídce byly 3denní Základy výchovy a výcviku štěněte a mladého psa a 4denní Praktický výcvik záchranářského psa.UŽITNÉ VZORY:

Svopap

Svopap

Svopap

SvopapO KURZECH


Od svého založení se společnost SVOPAP zaměřuje (specializuje) na vzdělávací programy v oblasti chovatelství zvířat s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Doplňkovou činností SVOPAPu je pořádání seminářů či workshopů, prospěšných pro rozvoj dalších dovedností a vědomostí v oblasti chovu zvířat nebo péče o ně.

 

Prioritní je spolupráce s odborníky významných institucí, jako je např. Česká zemědělská univerzita v Praze; Veterinární klinika Poděbradská – Praha; Zoologické zahrady Praha, Ostrava, Liberec, Ohrada, Plzeň, Dvůr Králové, Děčín, Jihlava, Olomouc; Kynologická brigáda Horské služby ČR; psí škola Psola Liberec; sdružení SRAZ, hřebčín Tomáše Bartáka; Základní škola Zahrádka (speciální škola pro žáky s těžkými kombinovanými vadami při Integračním centru Zahrada na Praze 3); Útulek pro opuštěná zvířata v Tróji a další. Kurzy obsahují teoretickou i praktickou výuku, a to podle požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka teoretických předmětů je převážně koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech. Probíhá v pronajatých prostorech České zemědělské univerzity v Praze, Školicího střediska Státního veterinárního ústavu v Praze 6, Toulcova dvora v Praze 10, případně v osvětových částech zoologických zahrad či na dalších smluvních místech podle zaměření pořádaných aktivit.

 

Praktická výuka probíhá ve smluvních zařízeních odpovídajících odbornému zaměření jednotlivých kurzů. Délka a forma kurzů je přizpůsobena rozsahu probírané látky a příslušné akreditaci.

 

Po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky získává účastník osvědčení s celostátní platností. U doplňkového semináře pak potvrzení o účasti.

 

Kurzy jsou určeny zájemcům o zvýšení kvalifikace, kteří dosáhli alespoň základní vzdělání a minimální věk 18 let.

 

Po dobu působení (od srpna 2000) připravil a pořádal SVOPAP různé specializované vzdělávací programy, které měly, stejně tak jako současné rekvalifikační kurzy, připravit účastníky na budoucí vykonávání zvolené činnosti. Ačkoliv některé aktivity nejsou v současnosti z různých důvodů pořádány, věříme, že i tyto kurzy byly pro absolventy přínosem

 

Z rekvalifikačních kurzů s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR to byly například:

 • Chovatel exotických a zájmových zvířat (tento kurz byl nahrazen aktualizovaným „Chovatel zvířat v ZOO“ – nyní pod názvem „Chovatel zvířat se zaměřením na péči v zooprodejnách a zájmových chovech“)
 • Chovatel – ošetřovatel koní
 • Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti
 • Chovatel hospodářských zvířat
 • Psovod psa k ochraně osob a majetku
 • Zemědělské činnosti
 •  

  Z kurzů v oblasti DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků):

 • Možnosti využití psa ve speciálním školství
 • Chov drobných zvířat ve školních podmínkách  » Rekvalifikační kurzy

  » Profesní kvalifikace

  » Semináře