CHOVATEL ZVÍŘAT V ZOO

Původní název našeho dlouhodobě realizovaného rekvalifikačního kurzu, nyní nově také ucelené „povolání“ národní soustavy povolání.

V rámci přerodu čistých rekvalifikací do profesních kvalifikací vzniklo několik kvalifikací tvořících jako celek úplnou profesní kvalifikaci (dále jen ÚPK) pod názvem Chovatel cizokrajných zvířat (41-99-M/17). Pro získání této ÚPK je třeba složit dílčí zkoušky ze tří profesních kvalifikací (dále jen PK) a to:

Naším cílem je i nadále vzdělávat posluchače komplexně. Vytvořili jsme proto ucelený program, který může připravit účastníky ke zkouškám výše zmíněných PK.

Kurz je určen především pro budoucí a začínající zaměstnance zoologických zahrad, záchranných stanic a podobných zařízení, teraristy, akvaristy, vedoucí chovatelských kroužků, eventuálně pro ty, kteří si chtějí rozšířit, doplnit nebo upevnit své znalosti a dovednosti v oblasti ošetřování zvířat chovaných v lidské péči.

Dílčí témata kurzu jsou akreditována MŠMT.

Výuka

Teoretická část je koncipována jako víkendové studium – pátek, sobota, neděle- ve stanovených intervalech (přibližně 1× za měsíc – celkem 7 bloků) formou přednášek a exkurzí Plánované prostory pro výuku jsou na FAPPZ ČZU v Praze, v Zoo Praha, Zoo Jihlava, Safari Park Dvůr Králové, Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Hluboká, Zoo Plzeň (změna vyhrazena).

Náplní teoretické výuky je vedle obecných předmětů (biologické základy chovu zvířat, základy parazitologie a mikroklima stájí, obecné zootechniky a genetiky, etiky chovu zvířat a tvorba expozice, etologie, výživy a krmení zvířat a veterinární péče) kladen důraz na navazující výuku speciálních chovů (chov primátů, šelem, kopytníků, ptactva, drobných savců, akvaristika, teraristika a chov bezobratlých).

Praxe po domluvě ve vybrané zoo. Termíny na praxi se upřesňují se všemi účastníky v průběhu prvních výukových bloků.

Teoretická výuka, praxe i exkurze probíhají v zúčastněných zoologických zahradách.

UKONČENO

další termíny nejdříve PODZIM 2024

Cena pro veřejnost

 • kompletní kurz (příprava na 3 PK) + jedna vybraná zkouška PK 29 500 Kč (osvobozeno od DPH)
 • každá další související zkouška PK do 1 měsíce po absolvování kurzu + 9 000 Kč (10 890 Kč vč. 21 % DPH)

Cena pro zaměstnance zoo
(a podobné instituce)

 • kompletní kurz (příprava na 3 PK) + jedna vybraná zkouška PK 25 500 Kč (osvobozeno od DPH)
 • každá další související zkouška PK do 1 měsíce po absolvování kurzu + 9 000 Kč (10 890 Kč vč. 21 % DPH)

Termín

Zahájení podzim 2024

1.blok  

2.blok 

3.blok 

4.blok 

5.blok 

6.blok 

7.blok 

Závěrečná zkouška – dle individuální domluvy s posluchači

Změna termínů a místa vyhrazena. 

Zkouška

Uchazeč při podání přihlášky zvolí související PK, ke které bude po absolvování kurzu plnit závěrečnou zkoušku. K další související zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.

Po skončení kurzu obdrží účastníci, při splnění min. 80 % docházky, potvrzení o účasti v akreditovaných vzdělávacích programech (viz uvedené PK).

Podmínky

 1. účastník musí být starší 18let
 2. doložení lékařského potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty
 3. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz přihláška)
 4. čestné prohlášení o splnění hygienických podmínek v souladu s aktuálním vládním nařízením (viz přihláška)
 5. Uchazeč při podání přihlášky zvolí PK, ke které bude po absolvování kurzu skládat závěrečnou zkoušku. K další zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.
 6. Cena kurzu nezahrnuje ubytování ani stravování.
 7. Uchazeč přihlášením do kurzu stvrzuje, že bere na vědomí následující – v rámci praxí konaných v průběhu kurzu je obvykle subjekty, u kterých je praxe konána, vyžadováno pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění, které jsou účastníci kurzu si povinni před zahájením praxe zajistit vlastním jménem a na vlastní náklady.
 

Rozšíření kurzu o doplňující zkoušky

Do 1 měsíce po absolvování kurzu je možné se přihlásit i k dalším zkouškám PK z následujícího výběru v ceně související zkoušky: