CHOVATEL ZVÍŘAT V ZOO

Původní název našeho dlouhodobě realizovaného rekvalifikačního kurzu, nyní nově také ucelené „povolání“ národní soustavy povolání.

V rámci přerodu čistých rekvalifikací do profesních kvalifikací vzniklo několik kvalifikací tvořících jako celek úplnou profesní kvalifikaci (dále jen ÚPK) pod názvem Chovatel cizokrajných zvířat (41-99-M/17). Pro získání této ÚPK je třeba složit dílčí zkoušky ze tří profesních kvalifikací (dále jen PK) a to:

Naším cílem je i nadále vzdělávat posluchače komplexně. Vytvořili jsme proto ucelený program, který může připravit účastníky ke zkouškám výše zmíněných PK.

Kurz je určen především pro budoucí a začínající zaměstnance zoologických zahrad, záchranných stanic a podobných zařízení, teraristy, akvaristy, vedoucí chovatelských kroužků, eventuálně pro ty, kteří si chtějí rozšířit, doplnit nebo upevnit své znalosti a dovednosti v oblasti ošetřování zvířat chovaných v lidské péči.

Výuka

Teoretická část je koncipována jako víkendové studium – pátek, sobota, neděle- ve stanovených intervalech (přibližně 1× za měsíc – celkem 7 bloků) formou přednášek a exkurzí Plánované prostory pro výuku jsou na FAPPZ ČZU v Praze, v ZOO Praha, ZOO Jihlava, ZOO Dvůr Králové, ZOO Ostrava, ZOO Olomouc, ZOO Hluboká, ZOO Plzeň (změna vyhrazena).

Náplní teoretické výuky je vedle obecných předmětů (biologické základy chovu zvířat, základy parazitologie a mikroklima stájí, obecné zootechniky a genetiky, etiky chovu zvířat a tvorba expozice, etologie, výživy a krmení zvířat a veterinární péče) kladen důraz na navazující výuku speciálních chovů (chov primátů, šelem, kopytníků, ptactva, drobných savců, akvaristika, teraristika a chov bezobratlých).

Praxe po domluvě ve vybrané ZOO. Termíny na praxi se upřesňují se všemi účastníky v průběhu prvních výukových bloků.

Teoretická výuka, praxe i exkurze probíhají v zúčastněných zoologických zahradách.

Cena pro veřejnost

  • kompletní kurz (příprava na 3 PK) + jedna vybraná zkouška PK 29 500 Kč (osvobozeno od DPH)
  • každá další související zkouška PK do 1 měsíce po absolvování kurzu + 9 000 Kč (10 890 Kč vč. 21% DPH)

Cena pro zaměstnance ZOO
(a podobné instituce)

  • kompletní kurz (příprava na 3 PK) + jedna vybraná zkouška PK 25 500 Kč (osvobozeno od DPH)
  • každá další související zkouška PK do 1 měsíce po absolvování kurzu + 9 000 Kč (10 890 Kč vč. 21% DPH)

Termín

Zahájení 18.11.2022

1.blok 18.-20.11.2022 ZOO Hluboká

2.blok 9.-11.12.2022 ČZU v Praze + ZOO Praha

3.blok 6.-8.1.2023 ZOO Ostrava

4.blok 27.29.1.2023 ZOO Olomouc

5.blok 17.-19.2.2023 ZOO Plzeň

6.blok 10.-12.3.2023 ZOO Jihlava

7.blok 24.-26.3.2023 ZOO Dvůr Králové nad Labem

Závěrečná zkouška – 21.-23.4.2023

Změna termínů a místa vyhrazena

Zkouška

Uchazeč při podání přihlášky zvolí související PK, ke které bude po absolvování kurzu plnit závěrečnou zkoušku. K další související zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.

Po skončení kurzu obdrží účastníci, při splnění min.80% docházky, potvrzení o účasti v akreditovaných vzdělávacích programech (viz uvedené PK).

Podmínky

  1. účastník musí být starší 18let
  2. doložení lékařského potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty
  3. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz přihláška)
  4. čestné prohlášení o splnění hygienických podmínek v souladu s aktuálním vládním nařízením (viz přihláška)
  5. Uchazeč při podání přihlášky zvolí PK, ke které bude po absolvování kurzu skládat závěrečnou zkoušku. K další zkoušce je možné se přihlásit předem, v průběhu kurzu i po jeho ukončení, za předpokladu, že bude zkouška splněna do 1 měsíce od poslední výuky.
  6. Cena kurzu nezahrnuje ubytování ani stravování.
 

Rozšíření kurzu o doplňující zkoušky

Do 1 měsíce po absolvování kurzu je možné se přihlásit i k dalším zkouškám PK z následujícího výběru v ceně související zkoušky: