CHYSTANÉ KURZY A SEMINÁŘE

Příprava na PK Chovatel/ka exotických ptáků, Chovatel/ka savců pro zájmové chovy, Chovatel/ka terarijních zvířat.

Teorie ve zúčastněných zoologických zahradách, praxe po domluvě s garantem kurzu.

 

listopad 2024

Příprava na PK Kynolog chovatel, Kynolog výcvikář (cvičitel) a Střihač psů

 

Teorie v Praze

 

další termín nejdříve

JARO 2025

Jednodenní seminář s RNDr. Františkem Šustou formou přednášky s teoretickou i praktickou (ukázkovou) částí využití v chovatelské praxi.

další termín

PLÁNUJEME

ZKOUŠKY Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

termíny dle individuální domluvy

Termíny přednostně pro účastníky kurzu
Další termíny na vyžádání

termíny dle individuální domluvy

Termíny přednostně pro účastníky kurzu
Další termíny na vyžádání

termíny dle individuální domluvy

 

Termíny přednostně pro účastníky kurzu
Další termíny na vyžádání

Vzdělávání o důležitosti vhodné výživy, správném porozumění výživové problematice a využití získaných znalostí v praxi.

Organizace kurzu bude plně v rukách odborné garantky paní Ing. Adély Palacké, která je zároveň autorkou kurzu.

Přihlašování a více informací na:

www.adelapalacka.cz

O nás

SVOPAP

V roce 2000 vznikla společnost SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o. jako právnický subjekt zaměřený na možnosti vzdělávání dospělých v oblasti chovatelství zvířat. Byla založena díky dlouholetému přátelství a spolupráci Ing. Ivony Svobodové, Ph.D. a Mgr. Mariky Papežové za podpory mnoha významných osobností v oboru vzdělávání a péče o zvířata. Spojení jmen obou zakladatelek dalo vzniknout základu nejprve pracovního a později i oficiálního názvu společnosti, tedy „SVOPAP“. Během své existence si společnost SVOPAP vybudovala pevné postavení na trhu a svou nabídkou oslovuje širokou odbornou i laickou veřejnost. Především si zakládá na kvalitně vypracovaných učebních plánech, odborných znalostech a preciznosti spolupracujících lektorů uznávaných za kapacity ve svých oborech. SVOPAP tímto vytváří kvalitní doplňkové vzdělání pro širokou veřejnost na vysoké úrovni.

 

HRABÁČ (Orycteropus afer)

Hrabáč je vývojově blíže spíše kopytníkům, ale pro svou výjimečnost je řazen do samostatného řádu hrabáčů (Tubulidentata), jehož jsou jediným zástupcem.

Domovem hrabáče je jižní a střední Afrika, kde žije nočním životem. Vyhrabává si hluboké, složité nory a živí se výhradně termity. Ze smyslů využívá nejvíce čich a sluch. Před nepřáteli se umí bleskově zahrabat.

V zoo je kvůli vysokým nárokům chován relativně vzácně. Pražská zoo přivezla první hrabáče v roce 1979 a od té doby je úspěšně chová a rozmnožuje. K úspěšným chovatelům Hrabáčů se přidala v uplynulých letech i Zoo Olomouc a Safari Park Dvůr Králové.

... a proč ho máme v logu

Pro mnoho lidí byl hrabáč donedávna zvířetem neznámým, kterého jen málokdo dokázal správně zařadit. Díky jejich dlouholetému chovu v pražské zoo a rozsáhlé osvětě se však dostává stále více do povědomí veřejnosti. Na podporu této osvěty si zvolila společnost SVOPAP, při svém založení v roce 2000, hrabáče do svého loga.

„Poučné, inspirativní, profesionální přístup lektora, líbilo se mi provedení výuky.“

Jakub Jirásek

„Výborná komunikace mezi účastníky a lektorem. Při práci občas narazím na psa a nyní mám návod, jak se chovat.“

Jana Raková

„Příjemné vystupování. Nebyl důvod se obávat nedostatečného výkladu k probíranému tématu. Témata byla opravdu ze života a použiji je.“

Petr Svoboda

„Lektor ví, o čem mluví, má velké zkušenosti s výcvikem psa. Školení bylo v příjemném prostředí s možností si vyzkoušet chování psa.“

Robert Pelikán